شنبه 29 مرداد 1390

بنیان انرژی

  شرکت بنیان انرژی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت 393353 در سال 1389 به عنوان یک شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات  مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت، آزمایشگاهی، بازرگانی و آموزشی در تخصص های  محیط زیست، انرژی و صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی شروع به فعالیت نموده است.

شرکت بنیان انرژی دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست کشور و تائیدیه از سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا) می باشد.

فعالیتهای تخصصی شرکت بنیان انرژی به صورت کلی به شرح ذیل می باشد :

1-    ممیزی، تحلیل مصارف، مدیریت انرژی و تامین تجهیزات کاهنده و بهینه ساز مصرف انرژی و انرژی های نو و تجدید پذیر

2-مهندسی , تامین تجهیزات وساخت کارخانجات تصفیه روغن موتور, تولید انواع روان کننده ها , قیر و فرآورده های قیری و اسید سولفوریک

3-   خدمات آزمایشگاهی محیط زیست و انرژی شامل آزمایشات : آب و فاضلاب، هوا، فلزات سنگین، ترکیبات نفتی و سموم،میکروبی، اندازه گیری و محاسبات راندمان انرژی حرارتی و الکتریکی  و آزمایشات خوردگی.

4- مطالعات سیستم و برنامه مدیریت  زیست محیطی (EMP & EMS)   

5-  طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و  راهبری تصفیه خانه های آب و پسآب

6-   خدمات مدیریت پسماند های صنعتی، ویژه و خطرناک

7-   تامین محصولات نفتی، شیمیایی و پتروشیمیایی،معدنی و فلزی

8- 
انجام پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی  (EIA)


 
چاپ صفحه